Wyróżnienie dla Izabeli Dudin z PCPR w Częstochowie

17 grudnia 2021 r. odbyła się Gala będąca podsumowaniem Wojewódzkiego Konkursu „Śląski Prometeusz 2021”. Izabela Dudin, starszy specjalista pracy socjalnej z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zdobyła wyróżnienie w kategorii pracownik socjalny.

Gala pod patronatem Członka Zarządu Województwa Śląskiego Izabeli Domogały odbyła się w Bytomskim Centrum Kultury BECEK. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody dla wyróżniających się pracowników systemu pomocy i integracji społecznej w województwie śląskim. Nagroda przyznawana jest w kilku kategoriach: pracownik socjalny, opiekun/asystent/pielęgniarka, terapeuta/specjalista reintegracji oraz pracownik obsługi. W każdej kategorii komisja przyznała również wyróżnienia.

Pani Izabela Dudin w 2006 r. ukończyła Policealna Szkołę Pracowników Służb Społecznych, w 2011 r. uzyskała tytuł licencjata na kierunku pedagogika opiekuńcza i praca socjalna, w 2017 r. dyplom I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego. Pracę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie rozpoczęła w 2009 r. na stanowisku pracownika socjalnego. Z dniem 1.03.2018 r. została awansowana na stanowisko starszego specjalisty pracy socjalnej. Przez ponad 12 lat wykonywania obowiązków służbowych Pani Dudin dała się poznać jako osoba głęboko zaangażowana w misję wykonywania zawodu pracownika socjalnego, realizując zadania w wielu projektach skierowanych do osób potrzebujących.

Konkurs zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach z pewnością przyczyni się do promocji zawodów pomocowych, podniesienia ich prestiżu i poprawy wizerunku. Zaprezentowane zaangażowanie, profesjonalizm i dokonania wyróżnionych i nagrodzonych pracowników służb społecznych spowodują  upowszechnienie nowatorskich działań i godnych naśladowania rozwiązań w codziennej pracy w systemie pomocy i integracji społecznej.

                Serdecznie gratulujemy laureatce zdobytego wyróżnienia!