Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Celem programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością” jest zapewnienie dostępności do technologii wspomagających, zwłaszcza do wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dzięki którym mogłyby zwiększać swoje szanse na niezależne życie i pełny udział we wszystkich sferach życia, na równi z innymi osobami. Dzięki powstaniu wypożyczalni osoby z niepełnosprawnością będą miały możliwość wystąpienia o wypożyczenie potrzebnych im technologii wspomagających czy urządzeń, których nie byłyby w stanie zakupić same nawet z wykorzystaniem dostępnych form wsparcia ze względu na ich wysoki koszt. Dzięki wypożyczalni będą miały możliwość konsultacji z doradcą PFRON, który pomoże w doborze najlepszego rozwiązania, dodatkowo będzie możliwość sprawdzenia, czy konkretna technologia wspomagająca zaspokoi potrzeby osoby zainteresowanej.

Program jest kierowany do każdego kto:

ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), można to zrobić klikając w https://sow.pfron.org.pl . W celu otrzymania szerszych informacji należy kontaktować się z Centrum Informacyjno– Doradczym dla Osób z Niepełnosprawnością przy Oddziale Śląskim Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach. Pracownicy CIDON są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 nr telefonów - 32 493 21 14 ; 32 493 21 09. CIDON wraz z Ośrodkiem Wsparcia  i Testów w Sosnowcu ul. Armii Krajowej 94, 41-200 Sosnowiec (tel. 536 516 405) realizują obsługę wniosków i świadczą usługę doboru, doradztwa i instruktażu w zakresie oferowanych technologii wspomagających. Realizatorem programu są Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, będąca realizatorem logistycznym. 

Wnioskodawca do wniosku o wypożyczenie załącza zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Na liście technologii dostępnej (xlsx 16 KB) znajdziesz informację, które technologie wymagają takiego zlecenia.

Celem sprawdzenia stanu realizacji wniosku należy zadzwonić na infolinię RARS – 228998922 lub wysłać wiadomość e-mail na adres: infolinia.wypozyczalnia-pfron@rars.gov.pl.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej PFRON https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zapraszamy-do-skorzystania-z-wypozyczalni-technologii-wspomagajacych-dla-osob-z-niepelnosprawno/ .