Wykaz pomieszczeń biurowych przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej

Zarząd Powiatu Częstochowskiego, gospodarujący powiatowym zasobem nieruchomości, działając na podstawie przepisu art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25b, art. 35 ust. 1 i ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz pomieszczeń biurowych przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej.

Link do BIP