Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarząd Powiatu Częstochowskiego, gospodarujący powiatowym zasobem nieruchomości, działając w oparciu o przepis art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), art. 23 ust. 1 pkt 5 i 7a w związku z art. 25b oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz w załączniku.