Wyjazdowe posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 13.06.2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Turowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.  W spotkaniu udział wzięli; przewodnicząca rady – Pani Barbara Bladziak, sekretarz rady Pani Iwona Kremblewska oraz członkowie rady Pani Mieczysława Michalik i Pani Halina Bugaj. W spotkaniu wziął także udział Pan Henryk Kasiura – Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Pani Katarzyna Buchajczuk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Pan Marcin Huras Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Turowie, Pani Małgorzata Krasoń Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych, Pan Paweł Kożuch – kierownik Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

W trakcie spotkania przekazano członkom rady informacje na temat: oferty wsparcia dla osób niepełnosprawnych realizowanej przez gminy oraz realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2019 r. Członkowie rady zapoznali się także z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Turowie.  Podczas omawiania spraw bieżących omówiono kwestę znacznego niedoboru środków finansowych PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.  Członkowie rady przekazali informacje o udziale: w obchodach dnia osoby niepełnosprawnej w Katowicach w dniu 30.11.2018 r. oraz w konferencji pt. „W trosce o rodzinę z osobą z niepełnosprawnością” w dniu 20.05.2019 r. We wrześniu 2019 r. kończy się IV kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.  Termin naboru członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych ogłoszony zostanie przez Starostę w czerwcu.