Wydział Komunikacji- ważne informacje

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

UWAGA ZMIANA TERMINÓW OD 1 LIPCA 2021R

Nadal trwa stan epidemiologiczny w kraju. Informuje, że w Wydziale Komunikacji zachowana jest ciągłość pracy i realizacja zadań merytorycznych.

Obsługa interesantów  odbywa się po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej w godzinach  800 - 1430  z uwzględnieniem następujących priorytetów:

Ø  REJESTRACJA POJAZDÓW NOWYCH (Z SALONÓW) BEZ UMAWIANIA

Ø  Rejestracja pojazdów (w tym firmy leasingowe, poj. z zagranicy, przedsiębiorcy),

Ø  Transport drogowy,

Ø  Zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,

Ø  Wydawanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane (Służby, Policja, Straż, Pogotowie),

Ø  Wydawanie prawa jazdy dla kierowców zawodowych (świadectwa kwalifikacji zawodowej),

Ø  Wydawanie prawa jazdy,

Ø  Wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych,

Ø  Czasowe wyrejestrowanie pojazdów ciężarowych przez przedsiębiorców.

Dbając o zachowanie bezpieczeństwa Państwa i pracowników obecność w  Wydziale Komunikacji, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, możliwa jest tylko i wyłącznie                                       po uprzednim umówieniu telefonicznym w godzinach  800 - 1430

Wykaz telefonów, z którymi należy się kontaktować w sprawach:

  1. Transport drogowy                         tel. 34 32 29 164
  2. Prawa Jazdy, Świadectwa Kwal.     tel. 34 32 29 163
  3. Zatrzymane Prawa Jazdy                tel. 34 32 29 162
  4. Pojazdy nienormatywne                 tel. 34 32 29 183
  5. Rejestracja pojazdów:                      tel. 34 32 29 168, 34 32 29 167, 797 484 395.
  6. Wydawanie stałych DR                    tel. 34 32 29 165
  7. Czasowe wyrejestrowanie pojazdów   Tel. 34 32 29 169, 797 484 354.
  8. Sprawy ZBYCIA, NABYCIA, HAK, GAZ, VAT, ZASTAWY 34 32 29 169.
  9. Sekretariat Wydziału Komunikacji tel. 34 32 23 160,34 32 29 161, fax 34 32 29 166.

Mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

Mail: rejestracja@czestochowa.powiat.pl

                                              

 

OBSŁUGA INTERESANTÓW WEJŚCIE D (od strony  parkingu z tyłu budynku)

Sprawy mieszkańców Powiatu Częstochowskiego nadal będą załatwiane, za pośrednictwem tradycyjnej poczty, platformy e-puap, fax-u, poczty elektronicznej lub telefonicznie.  

Adresy poczty mailowej:

komunikacja@czestochowa.powiat.pl

rejestracja@czestochowa.powiat.pl

kancelaria@czestochowa.powiat.pl

Dokumenty  w zaklejonej kopercie (wraz z adresem i numerem telefonu kontaktowego) z zakresu spraw merytorycznych można wrzucać do pojemnika z napisem: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI znajdującym się  przy drzwiach wejścia do poczekalni  sala 32  wejście D.

UWAGA ZMIANA TERMINÓW OD 1 LIPCA 2021R

REJESTRACJA POJAZDU (ZAGRANICA) sprowadzonego z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, niebędącego nowym pojazdem- art. 71 ust 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym;

Ø  zakupionego do 31.12.2020 roku termin do zarejestrowania 180 dni od daty sprowadzenia pojazdu,

 

Ø  zakupionego od dnia 01.01.2021  do dnia 30.06.2021r. termin                            do zarejestrowania  30 dni od daty sprowadzenia,

 

 

Ø  zakupionego od dnia 01.07.2021 do dnia odwołania stanu epidemii termin do zarejestrowania 60 dni od daty sprawadzenia.

 

ZAWIADOMIENIE Starosty o ZBYCIU I NABYCIU pojazdu zarejestrowanego                       na terenie RP- art. 78 ust 2 pkt 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym;

Ø  pojazd nabyty/zbyty  do 31.12.2020 roku termin do zgłoszenia  zawiadomienia 180 dni od daty  nabycia/zbycia,

 

Ø  pojazd nabyty/zbyty  od 01.01.2021 roku termin do  zgłoszenia zawiadomienia   30 dni od daty  nabycia/zbycia,

 

 

Ø  pojazd nabyty/zbyty  od 01.07.2021 roku do dnia odwołania stanu epidemii termin zgłoszenia zawiadomienia 60 dni od daty nabycia/zbycia,

 

UWAGA!!!

POZWOLENIA CZASOWE(PC) WAŻNE SĄ  W OKRESIE DO 14 DNI OD DNIA ODWOŁANIA STANU EPIDEMII. POJAZD MUSI POSIADAĆ WAŻNY PRZEGLĄD TECHNICZNY                          I AKTUALNE UBEZPIECZENIE POJAZDU (OC)

 

PROSZĘ O DOKONYWANIE WPŁAT NA N/W KONTO A WYDRUK                                            Z OPŁATY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:

Opłata administracyjna i ewidencyjna:         41 2030 0045 1110 0000 0185 1970

Opłata skarbowa:                                                 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000

ISTNIEJE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA WPŁATY ZA POMOCĄ KART PŁATNICZYCH  W KASIE STAROSTWA.

 

UWAGA WAŻNE

PROSIMY O KORZYSTANIE Z MOŻLIWOŚCI UMAWIANIA TERMINU REJESTRACJI POJAZDÓW POPRZEZ ADRES MAILOWY:

 

rejestracja@czestochowa.powiat.pl