Wydział Komunikacji- ważne informacje

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

obsługuje interesantów w ograniczonym zakresie!

Nadal trwa stan epidemiologiczny w kraju. Informujemy, że w Wydziale Komunikacji zachowana jest ciągłość pracy i realizacja zadań merytorycznych. Obsługa interesantów odbywa się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Wydziałem i umówieniu wizyty w Wydziale Komunikacji telefonicznie. Obsługa odbywa się w godzinach 800-1400, z uwzględnieniem następujących priorytetów:

Ø  rejestracja pojazdów (w tym pojazdy nowe – dealer, firmy leasingowe, poj. z zagranicy, przedsiębiorcy, indywidualne – szczególne przypadki)!

Ø transport drogowy,

Ø zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,

Ø wydawanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane (Służby, Policja, Straż, Pogotowie),

Ø wydawanie prawa jazdy dla kierowców zawodowych (świadectwa kwalifikacji zawodowej),

Ø wydawanie prawa jazdy - indywidualne przypadki!

Ø wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych – indywidualne przypadki!

Ø czasowe wyrejestrowanie pojazdów ciężarowych przez przedsiębiorców.

Dbając o zachowanie bezpieczeństwa Państwa i pracowników obecność w  Wydziale Komunikacji, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, możliwa jest tylko i wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznym w godzinach 800-1400

Wykaz telefonów z którymi należy się kontaktować w sprawach:

1.  Transport drogowy                                                                                        Tel. 34 32 29 164

2.  Prawa Jazdy, Świadectwa Kwal.                                                                 Tel. 34 32 29 163

3.  Zatrzymane Prawa Jazdy                                                                             Tel. 34 32 29 162

4.  Pojazdy nienormatywne                                                                               Tel. 34 32 29 183

5.  Rejestracja pojazdów:                                                                                  Tel. 34 32 29 168  lub tel. 34 32 29 167

6.  Wydawanie stałych DR                                                                                 Tel. 34 32 29 165

7.  Czasowe wyrejestrowanie pojazdów                                                           Tel. 34 32 29 169

8.    Sprawy ZBYCIA, NABYCIA, HAK, GAZ, VAT, ZASTAWY                            Tel. 34 32 29 169

9.    Sekretariat  Tel. 34 32 29 160 Mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl Fax. 34 32 29 166

                                                  Mail: kancelaria@czestochowa.powiat.pl                      

                                                                                                                   

OBSŁUGA INTERESANTÓW WEJŚCIE D (od strony  parkingu z tyłu budynku)

Sprawy mieszkańców Powiatu Częstochowskiego nadal będą załatwiane, za pośrednictwem tradycyjnej poczty, platformy e-puap, fax-u, poczty elektronicznej lub telefonicznie.  Dokumenty  w zaklejonej kopercie (wraz z adresem i numerem telefonu kontaktowego) z zakresu spraw merytorycznych można wrzucać do pojemnika z napisem WYDZIAŁ KOMUNIKACJI znajdującym się  przy drzwiach wejścia do poczekalni  sala 32  wejście D.

 

UWAGA TERMINY :

 

Ø  REJESTRACJA POJAZDU (ZAGRANICA) sprowadzonego z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, niebędącego nowym pojazdem- art. 71 ust 7 ustawy prawo o ruchu drogowym;

 

Zakupiony do 31.12.2020 roku termin do zarejestrowania 180 dni od daty sprowadzenia pojazdu

Zakupiony po 01.01.2021 roku termin do zarejestrowania    30 dni od daty sprowadzenia

 

Ø  ZAWIADOMIENIE  Starosty O ZBYCIU I NABYCIU pojazdu zarejestrowanego na terenie RP-art. 78 ust 2 pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym;

 

Pojazd nabyty/zbyty  do 31.12.2020 roku termin do zawiadomienia 180 dni od daty  nabycia/zbycia

Pojazd nabyty/zbyty  po 01.01.2021 roku termin do zawiadomienia   30 dni od daty  nabycia/zbycia


Ø POZWOLENIA CZASOWE  (PC)   W A Ż N E    W OKRESIE DO 14 DNI OD DNIA ODWOŁANIA STANU EPIDEMII, JEŻELI POJAZD POSIADA WAŻNY PRZEGLĄD DIAGNOSTYCZNY I OC 

 

 

Opłaty  za czynności można uiszczać w formie  bezgotówkowej i gotówkowej.

Opłata administracyjna i ewidencyjna: 41 2030 0045 1110 0000 0185 1970

Opłata skarbowa: 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000