Wyczerpanie środków finansowych PFRON

Informujemy o wyczerpaniu środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2023 roku. 

Wnioski złożone po dniu 19.06.2023 r. niestety zostaną rozpatrzone odmownie z powodu wyczerpania środków finansowych PFRON.