Wsparcie dla gmin powiatu częstochowskiego

Blisko 24 miliony złotych trafi do gmin z terenu powiatu częstochowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego. 

Środki zostały rozdysponowane z myślą o inwestycjach związanych z poprawą gospodarki wodno-ściekowej, w tym budowę kanalizacji i przyłączy, a także na budowę lub modernizację dróg lokalnych. Najwięcej w naszym regionie, ponad 8,3 mln zł otrzymał Koniecpol.

- Zadaniem zarządu województwa jest prowadzenie zrównoważonej polityki rozwoju. Tak by nikt na liście zadań, w tym wypadku w Subregionie Północnym, nie został pominięty. Mówimy bowiem o inwestycjach realnie podnoszących standard życia mieszkańców – zaznaczył członek zarządu województwa Grzegorz Boski.

W przekazaniu czeków uczestniczyli: członek Zarządu Grzegorz Boski, wiceprzewodniczący Sejmiku Stanisław Gmitruk, radna Sejmiku Marta Salwierak oraz Starosta Częstochowski Krzysztof Smela.

Lokalne samorządy mają na realizację zadań dwa lata od momentu podpisania umowy.