Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego

25 sierpnia Starosta Częstochowski Krzysztof Smela wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom, którzy zdali egzamin przed powołaną komisją egzaminacyjną, uzyskując tym samym stopień nauczyciela mianowanego.

Do grona nauczycieli mianowanych dołączyły: Olga Dziura (nauczyciel oligofrenopedagogiki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku) i Katarzyna Dziura (nauczyciel oligofrenopedagogiki i psychologii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku).

Gratulacje z okazji awansu i życzenia dalszej owocnej pracy złożyli obecni Członkowie Zarządu Powiatu – wicestarosta Jan Miarzyński i Adam Morzyk.