Wpis do UKS i KS Informacja
Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Informujemy, że opłata za wydanie decyzji o wpisie do ewidencji wynosi 10 zł. Wpłaty wskazanej kwoty należy dokonać na następujący numer konta:

40 1030 1104 0000 0000 9325 1000

Szczegółowe informacje dotyczące wyciągów uzyskają Państwo wchodząc w poniższy link:


http://www.powiat-czestochowski.4bip.pl/index.php?idg=8&id=354&x=2&y=2

Wydawanie wyciągów z ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Informujemy, że opłata skarbowa za każdą stronę wyciągu wynosi 5 zł. Wpłaty wskazanej kwoty należy dokonać na następujący numer konta:

40 1030 1104 0000 0000 9325 1000

Szczegółowe informacje dotyczące wyciągów uzyskają Państwo wchodząc w poniższy link:


http://www.powiat-czestochowski.4bip.pl/index.php?idg=8&id=649&x=2&y=3Kontakt telefoniczny lub e-mail:


Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu