Wojewódzki Konkurs Malarsko Fotograficzny

 
XVIII WOJEWÓDZKI KONKURS MALARSKO FOTOGRAFICZNY

ARCHITEKTURA MOJEGO KRAJOBRAZ 

 

Patronat:

Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma.

 

Organizator:

Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej,

Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

 

Wsparcie:

Technikum SPSK im. Św. Józefa w Częstochowie

 

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter otwarty dla dzieci, młodzieży i dorosłych Województwa Śląskiego.

 

W kategorii - malarstwo obejmuje następujące grupy wiekowe:

I grupa – klasy 0-III SP, 

II grupa – klasy IV-VI SP,

III grupa – klasy VII-VIII SP,

IV grupa – klasy ze szkół średnich.

 

W kategorii - fotografia

V grupa – fotografia - konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich grup wiekowych.

 

2. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę malarską lub fotografię (nie rysunkową) nieprzekraczającą - 50 x 70 cm.

 

3. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone czytelnym opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres zamieszkania, dokładny adres, numer telefonu oraz temat. Prace nieopisane będą zdyskwalifikowane.

 

4. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do powielania, publikacji prac oraz wizerunku autorów.

 

5. Prace należy przesłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie lub dostarczyć osobiście, gdyż organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.

 

6. Do pracy należy załączyć zgodę RODO
(do pobrania i wydrukowania ze strony www.kulturapoczesna.pl).

 

Termin:

Prace należy składać/nadsyłać do 9.10.2020r. (piątek)

(decyduje data stempla pocztowego)

na adres: Gminne Centrum Kultury, Informacji

i Rekreacji, ul. Modrzewiowa 3,

42-262 Poczesna, Tel.: 34 327 40 78;

 

Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 20.10.2020r. o godzinie 14.00 w budynku głównym Centrum Kultury przy ul. Modrzewiowej 3.

 

Pytania prosimy kierować telefonicznie do koordynatora konkursu - Janusz Koniecki, tel. 34 327 40 78

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!