Wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy

W załączniku dwa wzory:

- wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy 

- oświadczenia dla kandydata na opiekuna tymczasowego.