Ważna informacja dla osób planujących wizytę w Starostwie 31 grudnia

Prosimy o uwzględnienie godzin pracy kasy w przypadku


załatwiania spraw wymagających dokonania opłat.