Wakacje 2019 z PTTK

REGIONALNY ODDZIAŁ PTTK w Częstochowie przy organizacyjnej pomocy: Urzędu Miasta Częstochowy, Starostwa Powiatowego w Częstochowie i innych sponsorów zaprasza na "WAKACJE 2019 z P T T K”.


Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie proponuje dzieciom i młodzieży możliwość uczestnictwa w okresie wakacji w imprezach turystyki aktywnej. Nasza oferta skierowana jest głównie do tej części młodzieży, która spędza wakacje w miejscu zamieszkania. Zachęcamy do udziału w proponowanych wycieczkach również rodziców i wychowawców.
ZASADY UDZIAŁU :
Uczestnicy każdej imprezy otrzymują następujące świadczenia :
1. Opiekę organizatorów: przewodników i przodowników PTTK 4. Ubezpieczenie NNW (do kwoty 10.000 zł).
2. Okolicznościową plakietkę, punkty na OTP, OInO i GOT. 5. Nagrody w konkursach.
3. Udział w loterii turystycznej. 6. Wstępy do obiektów muzealnych.
UWAGA ! -Na wycieczkach jednodniowych wyżywienie i dojazdy we własnym zakresie.
Imprezy na Orientację
Uczestnicy powinni posiadać kompasy i sprzęt startowy. Ewentualne dojście na start z miejsca spotkania będzie oznakowane.
Zawody odbywają się w dwóch kategoriach, TP – trasa dla początkujących - startują zespoły 1-2 osobowe oraz TZ – trasa dla
zaawansowanych - start indywidualny. Najlepsze drużyny i zawodnicy otrzymają nagrody.
Obozy wędrowne
Wyłącznie dla członków Oddziału PTTK zaawansowanych turystów górskich– codzienne wędrówki górskie 7 – 10 godzin.
W ramach wpisowego: noclegi, transport i częściowe żywienie (śniadania i obiadokolacje). Dodatkowe informacje dla
zgłoszonych.
Zgłoszenia i wpisowe
Wpisowe na wycieczki autokarowe wynosi: 40,00 do 70,00 zł w zależności od trasy (szczegóły w kalendarzu imprez)
Wpisowe na wycieczki piesze i Marsze na Orientację wynosi: 1, 00 zł .
Wpisowe na biwaki wynosi: 1.140,00 zł– Bieszczady i 680,00 zł Beskid Wysoki
UWAGA !
Wpisowe na wycieczki autokarowe w przypadku:
- osoby dorosłej - opiekuna dzieci (minimum 1 dziecko) jest podwyższone o 9,- zł,
- pozostałych osób dorosłych (w przypadku wolnych miejsc) jest podwyższone o 12,- zł,
- członków Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie jest obniżone o 3,- zł,
Wpisowe na obozy wędrowne dla dzieci i młodzieży z powiatu częstochowskiego jest obniżone odpowiednio o kwotę: 100,00 zł
(Bieszczady) i 50,00 zł (Beskid Wysoki). Dodatkowo udział członków SKKT PTTK na obozach (grupa minimum 10 dzieci
członków tego samego SKKT PTTK) premiowana jest 5 % zniżką
UWAGA !
Wpisowe należy wpłacać do kasy Oddziału PTTK Aleja NMP 39/41 od poniedziałku do piątku w godz.13. 30 - 18. 00. Wraz z wpłatą należy przedłożyć imienną listę uczestników na poszczególne wycieczki. Istnieje możliwość przekazania wpisowego na konto O/Reg PTTK nr 53 1020 1664 0000 3102 0114 7545 po przedłożeniu formalnego pisemnego zamówienia. W przypadku zgłoszeń zbiorowych opiekun dzieci i młodzieży (1 na 10 dzieci) uczestniczy w imprezie nieodpłatnie. Wycieczki autokarowe odbywać się będą w przypadku zgłoszenia minimum 35 osób. W ramach wpisowego na wycieczkach autokarowych jednodniowych dodatkowo opłacone są bilety wstępów, przewodnicy. Wycieczki autokarowo - górskie połączone są z przemarszem po górach ok. 5 - 7 godzin - trasy bardzo łatwe i łatwe. /ewentualne koszty przejazdów kolejkami i wyciągami krzesełkowymi – w ramach wpisowego/. Wszyscy uczestnicy akcji powinni być odpowiednio wyposażeni w sprzęt i ubiór turystyczny i żywność na czas wycieczki uczestnicy wycieczek pieszych nizinnych oraz górskich muszą posiadać wygodne pełne !!! obuwie turystyczne oraz okrycia przeciwdeszczowe.


UWAGA !: Liczba miejsc na poszczególne imprezy jest limitowana o pierwszeństwie decyduje kolejność opłacenia wpisowego.
UWAGA !: Imprezy odbywać się będą niezależnie od warunków atmosferycznych. W przypadku nie zgłoszenia się uczestników na imprezę wpisowe nie podlega zwrotowi a świadczenia nie będą wydawane. Za szkody wyrządzone osobom trzecim organizatorzy nie biorą odpowiedzialności.
UWAGA!!! osoby uprawnione do opłat zniżkowych przy zakupie cen biletów (emeryci, renciści, uczniowie) powinni posiadać właściwe i aktualne legitymacje. Brak legitymacji skutkować będzie zakupem biletu normalnego na własny koszt.
UWAGA !: Nie będzie prowadzona rezerwacja miejsc. Wyjątkowo można zarezerwować miejsca po wpłaceniu zadatku min. 25 procent ceny. Przy czym rezerwacja powyższa jest anulowana na 7 dni przed wycieczką !!!! bez prawa do zwrotu zadatku.
Uwaga!!! Ze względu na brak ostatecznych ustaleń odnośnie wysokości otrzymanych dotacji na akcję wpisowe może ulec niewielkim zmianom,


Reg/O PTTK Częstochowa al. NMP 39/41 lokal 27
Tel. 34 324–21–20 w godz. 13.30 – 18.00
e-mail: pttkregczwa@op.pl
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
w naszych imprezach życząc niezapomnianych wrażeń i miłej zabawy.
ORGANIZATORZY
W sytuacjach nagłych można telefonować na numer 604 135 176

Kalendarz imprez w załączniku