W ochronie życia i zdrowia - nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne

Zapraszamy do udziału w projekcie „W ochronie życia i zdrowia - nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne dla mieszkańców Częstochowy i okolic” dla Seniorów 65+ z Częstochowy, powiatu częstochowskiego i powiatu kłobuckiego.

Realizatorami projektu są Stowarzyszenie „EBI Association”, lider w teleopiece w Polsce – OPIEKANOVA Sp. z o.o., lider opieki kardiologicznej – TELEMEDYCYNA Polska S.A. oraz Gmina Miasto Częstochowa.

W ramach projektu seniorzy otrzymują bezpłatne wsparcie w postaci opieki zdalnej. Podopieczny/a w domu nosi niewielkie urządzenie na nadgarstku lub szyi. Jest ono wyposażone w przycisk umożliwiający wezwanie pomocy. Dodatkowo w mieszkaniu montujemy wysokiej klasy nadajnik, który pozwala na to, by system działał w całym domu. Użycie przycisku w razie wypadku powoduje natychmiastowe połączenie się z teleopiekunem. Bez względu na porę dnia lub nocy w Centrum Teleopieki czekają na wezwania wykwalifikowani opiekunowie i asystenci senioralni. W godzinach dziennych pracuje także psycholog.

Teleopiekun, czyli wykwalifikowany pracownik Centrum, ocenia sytuację i zawiadamia osoby podane do kontaktu, np. sąsiadkę, syna, wnuczkę, a w razie konieczności – wzywa pogotowie lub przełącza do medyka. Pozostaje w kontakcie do momentu udzielenia pomocy lub rozwiązania problemu.

Teleopieka, poza funkcją opiekuńczą (reagowanie na nagłe sytuacje, towarzyszenie poprzez rozmowy towarzyskie) koordynuje także inne działania wspierające zdrowie uczestników według zindywidualizowanych decyzji. W związku z tym wskazuje konieczność pomocy w zakresach:

1. badań przesiewowych i ewentualnych konsultacji w zakresie chorób neurodegeneracyjnych,

2. poradnictwa psychologicznego,

3. opieki kardiologicznej,

4. opieki diabetologicznej.


Projekt realizowany jest do 31.12.2022 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu z pracownikiem ds. wdrożenia Projektu zatrudnionym przez Stowarzyszenie EBI, tel.  785 854 858