W nowy rok nową drogą!

W ostatnim tygodniu 2022 roku nastąpiło oficjalne przekazanie do użytku wyremontowanej drogi powiatowej nr 1069S w m. Bukowno gmina Olsztyn. Długość wyremontowanego odcinka to 805 m. Mieszkańcy Bukowna wjadą w Nowy 2023 Rok nową drogą! Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie kolejny raz spisał się na medal, a drogi powiatowe z każdym rokiem stają się bezpieczniejsze i lepsze! Zarząd Powiatu Częstochowskie dba o wszystkie miejscowości, zarówno te większe jak i mniejszych! Priorytetem jest tworzenie jak najlepszy warunków rozwojowych dla wszystkich mieszkańców, a to właśnie transport i komunikacja są jednym z istotniejszych elementów gwarantujących właściwe warunki życia na obszarach wiejskich.

Na miejscu obecny był Starosta Częstochowski Krzysztof Smela , Wicestarosta Jan Miarzyński oraz Dyrkecja Powiatowego Zarządu Dróg w osobach Romana Pakuły i Mariusza Dobrakowskiego. Szerokiej drogi!

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1069S w m. Bukowno gmina Olsztyn o długości 805 m polegała na odbudowie stanu pierwotnego jezdni i pobocza. Podstawowe parametry techniczne inwestycji:  DP 1069S szerokość jezdni: 6,00m (2 x 3,00m): Klasa drogi: Z1/2, Kategoria obciążenia ruchem KR 3 przekrój: jedno-jezdniowa dwukierunkowa, Szerokość jezdni na prostej 6,0m, Pochylenie poprzeczne jednostronne 2% do 4%,Pochylenie poprzeczne daszkowe 2%.