VII Memoriał im mjra Jana Wrzoska

Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie wspólnie z Gminą Kłomnice przy wsparciu Powiatu Częstochowskiego i Ministerstwa Obrony Narodowej zorganizowała zawody strzeleckie, w których udział wzięło 85 zawodników ze szkół ponadpodstawowych

 

Warto podkreślić rolę jaką pełni strzelectwo sportowe w w wychowaniu młodzieży. Pomijając aspekty techniczne, to bardzo ważny element budowania poczucia odpowiedzialności, dyscypliny i zorganizowania. Strzelectwo to sport wszechstronnie rozwijający. Wymaga harmonijnego rozwoju zarówno sił fizycznych jak i umysłu. Wzmacnia umiejętność koncentracji i skupienia, a te z kolei przydają się w codziennym życiu.  Uprawianie strzelectwa jest bardzo emocjonujące, ale też doskonale wycisza i odpręża. Widzimy pozytywne trendy, strzelectwo z roku na rok zyskuje na popularności. 

Gratulacje zwycięzcom przekazali w imieniu Powiatu Częstochowskiego Startosta Częstochowski Krzysztof Smela, Wicestarosta Jan Miarzyński oraz Anna Dziewior zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu, Zdrowia i Promocji Powiatu Częstochowskiego.