Uroczyste zakończenie IV kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Podziękowaniami ze strony Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli, wręczonymi na ręce członków IV kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Częstochowskim z rąk Członka Zarządu Powiatu Częstochowskiego Henryka Kasiury zakończono działalność Rady w obecnym składzie.

Za dotychczasową współpracę oraz zaangażowanie w sprawy osób niepełnosprawnych podziękowania złożyła również Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie Katarzyna Buchajczuk . 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2015 Starosty Częstochowskiego z dnia 25.09.2015 r. w sprawie ustalenia składu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych  jej członkami w IV kadencji byli: 

1. Barbara Bladziak – Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Koniecpolu,

2. Halina Bugaj – Przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Domu Pomocy Społecznej w Turowie,

3. Iwona Kremblewska – Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie,

4. Mieczysława Michalik – Prezes Koła Ziemskiego Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie,

5. Waldemar Trószyński – Prezes Stowarzyszenia PROMETEUS w Konopiskach.

Przewodniczącym Rady IV kadencji była Barbara Bladziak, Zastępcą Przewodniczącego był Waldemar Trószyński, Sekretarza Rady Iwona Kremblewska.

W latach 2015 – 2019 członkowie IV kadencji obradowali  16 razy podejmując rozstrzygnięcia w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu częstochowskiego.

Do zakresu działań Rady należało inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do  integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacja praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych angażowali się także w inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

W dniu 18.04.2018 r. jej członkowie uczestniczyli w konsultacjach z  przedstawicielami zespołu monitorująco – weryfikacyjnego realizującymi projekt „Śląskie Bez Barier”. Członkowie Rady brali udział  w obchodach Dnia Osoby Niepełnosprawnej zorganizowanych w Bibliotece Śląskiej w Katowicach w dniu 30.11.2018 r. oraz w konferencji pt. „W trosce o rodzinę z osobą z niepełnosprawnością” zorganizowanej w dniu 20.05.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.