Test syren alarmowych

W dniu 1 sierpnia  2021 r. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych.


Informujemy, że na podstawie § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) w dniu 1 sierpnia  2021 r. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Część systemu syren alarmowych zostanie uruchomiona z Miejsko Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MPCZK), pozostałe syreny zostaną uruchomione lokalnie. 

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.