Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

W marcu odbyła się wizyta studyjna w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach, w której uczestniczył Starosta Częstochowski Krzysztof Smela z pracownikami Starostwa, p.o. Dyrektora Zespołu Szkół im. Wł. Szafera w Złotym Potoku Beata Wójcik, Starosta Bieruńsko - Lędziński Bernard Bednorz oraz Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach Piotr Oćwieja wraz z nauczycielami. Wizyta miała związek z pomysłem utworzenia w Zespole Szkół w Złotym Potoku nowego kierunku nauczania Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Jest to zawód szerokoprofilowy, umożliwiający kształcenie w zakresie energetyki wodnej, słonecznej, wiatrowej, geotermalnej i wodorowej. Rosnąca ilość inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii sprawia, że jest jeden z zawodów przyszłości, poszukiwanym na rynku pracy i stwarzającym doskonałe warunki finansowe. Spotkanie miało na celu zapoznanie się z praktycznymi aspektami nauczania w tym kierunku, wyposażeniem pracowni zawodowych oraz doświadczeniami dyrekcji i nauczycieli związanych z uruchomieniem kierunku, rekrutacją, kadrą nauczycielską i egzaminami zawodowymi. Pozyskana wiedza i możliwość skorzystania z doświadczeń Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach pozwolą na lepsze przygotowanie się Powiatu Częstochowskiego i Zespołu Szkół w Złotym Potoku do wprowadzenia zamysłu utworzenia nowego kierunku nauczania w życie.