Teatr z Kołomyi wystąpi w Częstochowie

Trwają rozmowy nad gościnnym występem aktorów z Kołomyjskiego Akademickiego Teatru Dramatycznego im. Iwana Ozarkiewicza w regionie częstochowskim. 

Ukraińska delegacja, na której czele stali Wiceprzewodniczący Rady Obwodu Kołomyjskiego Dmytro Samuliak i Dyrektor Kołomyjskiego Akademickiego Obwodowego Ukraińskiego Teatru Dramatycznego im. Iwana Ozarkiewicza    Dmytro Chyborak, spotkała się 18 lipca z władzami powiatu częstochowskiego.

Podczas rozmów ustalono, że ukraiński teatr przyjedzie do regionu częstochowskiego jesienią br. i będzie wystawiał sztuki w języku ukraińskim i polskim. Trwa obecnie ustalanie miejsc poszczególnych spektaklów, ale z zapowiedzi wynika, że podziwiać grę aktorską będzie można zarówno w Częstochowie, jak i wybranych miejscowościach w powiecie.