Święto Wolontariuszy

Dużo uśmiechu, życzliwości i zapału do pracy towarzyszyło spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych, które odbyło się 4 grudnia w Starostwie Powiatowym w Częstochowie.

Spotkanie rozpoczęło się od okolicznościowych wystąpień starosty Krzysztofa Smeli, wicestarosty Jana Miarzyńskiego i członka zarządu Adama Morzyka. W dalszej części kierownik Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Artur Szmaciarski wraz z Karolem Ostalskim opowiedzieli o „wolontariacie jako sile ekonomii społecznej”.  Zebrani wybrali ze swojego grona 27-osobową kapitułę, która już wkrótce ma opracować dalszy plan działania dla wolontariuszy. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć podziękowań dla wszystkich, którzy wyróżnili się w mijającym roku oraz wspólnego śpiewania i wymiany doświadczeń.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza jest świętem ludzi dobrej woli, którzy bezinteresownie, z potrzeby serca poświęcają swoją energię i czas na prace społeczne oraz dla osób potrzebujących.  Powiat Częstochowski promuje i rozwija ideę wolontariatu, jako konkretną i wymierną formę społecznego zaangażowania. Ponadto wspiera działania, które uczą wzajemnej pomocniczości, kreatywności oraz odpowiedzialności za innych i siebie.

Jest nas tu dzisiaj dużo, ale starajmy się, aby co roku było jeszcze więcej osób wspierających szczytne idee – zakończył spotkanie starosta Krzysztof Smela.