Świąteczny Jarmark w Kłomnicach

W Kłomnicach odbył się świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy, w trakcie którego lokalne Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, szkoły i przedsiębiorcy zaprezentowali tradycje bożonarodzeniowe. Tego dnia można byłoby dostać wszystko, co potrzebne na świątecznym stole, od rękodzieła po wspaniałe potrawy. Całości wydarzenia towarzyszyła  rodzinna atmosfera, czuć było ducha świąt. Na miejscu obecny był Wicestarosta Jan Miarzyński, którego sercu szczególnie bliska jest Gmina Kłomnice- przekazał wszystkim mieszkańcom życzenia zdrowych i spokojnych świąt oraz szczęśliwego 2023 roku. To bardzo ważne, że na terenie Powiatu Częstochowskiego mają miejsce wydarzenia, które nie tylko promują  nasze tradycje, ale przede wszystkim integrują lokalne środowiska. Jarmarki bożonarodzeniowe już na stałe wpisały się w zimowy krajobraz gmin naszego powiatu.