Strefa Czystego Transportu Zielone nalepki SCT


Z dniem 4 maja 2022r weszło w życie Rozporządzenie ws. wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu. Prezydent, Burmistrz, Wójt, wyznacza specjalne strefy, do których wjechać mogą jedynie pojazdy spełniające szereg ekologicznych wymagań.

 

Znaki drogowe D-54 i D-55, wskazujące granicę strefy czystego transportu:


                      

                                            Znak D-54                                                                 Znak D-55
 

Kierowca otrzymuje zieloną nalepkę w kształcie znaku stop jeśli pojazd spełnia warunki do jej wydania.

 

 

Nalepkę  umieszcza się w lewym dolnym rogu  przedniej szyby. Dodatkowo, jest ona swojego rodzaju biletem i pozwala na wjazd do podobnych obszarów w całej Polsce.

Koszt jej otrzymania ma wynosić nie więcej niż 5 zł.

Wymaganiem uzyskania nalepki jest odpowiedni rok produkcji samochodu oraz rodzaj paliwa jakiego używa. Znajduje się też na niej numer rejestracyjny auta oraz informacja o tym, czy pojazd jest wyłączony z któryś stref gminnych.

Rodzaje oznaczeń to m.in.

  • P –                   benzyna;
  • D –                   diesel;
  • M –                   mieszanka paliwowo-olejowa;
  • LPG –               gaz płynny;
  • CNG, LNG – gaz ziemny;
  • H –                   wodór;
  • EE –                 energia elektryczna;
  • BD –                 biodiesel.

 Na dzień dzisiejszy żadne miasto w Polsce  nie utworzyło Strefy Czystego Transportu.   

Do strefy wjadą auta z dieslem minimum z normą Euro 3 (rocznik 2001 i nowsze). Już rok później strefa zostanie ograniczona do Euro 4 (2006 i nowsze) a w 2025 wjadą tylko te z Euro 5 (2011 i nowsze).

Strefy czystego transportu istnieją w prawie, ale ich utworzenie nie było obowiązkowe.

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

1.    Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych

DZ. U. t.j z 2021 poz.110 z późn. zm.

 

2.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 sierpnia 2018 zmieniające Rozporządzenie w  sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków                       i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U. z 2018 poz.1657.

 

3.    Rozporządzenie Ministra  Klimatu i Środowiska  z dnia 31 marca 2022 w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu Dz.U. z 2022 poz.845