Statuetki Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu”

Ruszyła procedura przyjmowania wniosków o nadanie wyróżnień Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla powiatu” za rok 2020. Kandydatury można zgłaszać w pięciu kategoriach: Edukacja i Kultura, Samorządność i Polityka Społeczna, Sport i Turystyka, Przedsiębiorczość, Inne szczególne osiągnięcia i wydarzenia.

Nominacja do tej nagrody jest dużym wyróżnieniem dla osób i organizacji z naszego powiatu. Jest także podziękowaniem za dotychczasową działalność na rzecz powiatu i jego mieszkańców.

Regulamin przyznawania wyróżnień wraz ze wzorem formularza, na jakim należy zgłaszać kandydatury znajduje się na stronie internetowej: www.czestochowa.powiat.pl - „DLA MIESZKAŃCÓW” - „Statuetki Starosty”. Do dokumentacji proszę o dołączenie minimum 3 zdjęć z działalności w określonej kategorii w formie elektronicznej (płyta CD, USB) lub przesłanie ich na adres email: promocja@czestochowa.powiat.pl.

Wnioski należy dostarczyć listownie bądź osobiście do Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 do dnia 29 stycznia 2021 r. 

Jednocześnie informuję, że z uwagi na sytuację epidemiczną (COVID-19) w naszym kraju, uroczysta Gala Wręczenia Statuetek odbędzie się w terminie umożliwiającym bezpieczne przeprowadzenie tej uroczystości.