Spotkanie przedstawicieli subregionu


15 marca w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyło się spotkanie władz Powiatu Częstochowskiego z Wiceprezydentem Miasta Częstochowy Piotrem Grzybowskim i Starostą Kłobuckim Henrykiem Kiepurą. 

Podjęte rozmowy były wstępem do opracowania wspólnego stanowiska przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego dotyczącego problemów:

-  zniszczeń, które powstały przy budowie autostrady A1. Na prośbę starosty częstochowskiego wójtowie gmin z terenu powiatu częstochowskiego opracowali wykaz 27 odcinków dróg, które ucierpiały w wyniku wzmożonego ruchu. Opis zniszczeń dotyczy uszkodzeń nawierzchni dróg, wymycia kruszywa z warstwy ścieralnej, rozmycia poboczy i skarp oraz uszkodzonych przepustów. 

- zmian kategorii dróg gminnych i powiatowych na drogi wojewódzkie. Już od długiego czasu apelujemy o przekwalifikowanie drogi powiatowej DP 1059 dochodzącej do węzła autostradowego  Mykanów-Kościelec na drogę wojewódzką łączącą drogę krajową DK-91 z drogą wojewódzką DW 483 Częstochowa-Łask oraz przekwalifikowanie drogi powiatowej DP 1060 relacji Mstów-Rudniki na drogę wojewódzką (od DW 786 Częstochowa-Koniecpol do drogi krajowej DK-91). Kolejny wniosek to przekwalifikowanie drogi powiatowej DP 1029 relacji Kłomnice-Święta Anna na drogę wojewódzką łączącą drogę krajową DK-91 ze skrzyżowaniem dróg wojewódzkich DW 786, DW 793, DW 794 jako przedłużenie ciągu drogi wojewódzkiej DW793 od Świętej Anna do drogi krajowej DK-1 w Siewierzu.

- hałasu z autostrady A1. Od momentu otwarcia ww. drogi osoby mieszkające w pobliżu skarżą się na nieznośny hałas. Nadmierny hałas jest na całym odcinku autostrady w pasie blisko dwóch kilometrów po obu stronach jezdni.