Sposoby dokonywania opłat

Opłaty za czynności załatwiane w Wydziałach organizacyjnych
Starostwa Powiatowego w Częstochowie

 

 

Opłaty przyjmowane są    przelewem   na poniższe rachunki bankowe:

-        opłaty komunikacyjne, prawa jazdy,

-        opłaty geodezyjne (wypisy, wyrysy, mapy i inne)

-        opłaty za wydanie karty wędkarskiej

Wpłata na konto Powiatu Częstochowskiego nr 41 2030 0045 1110 0000 0185 1970

-        opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa

Wpłata na konto Powiatu Częstochowskiego nr 49 2030 0045 1110 0000 0185 2020

-        opłaty skarbowe

Wpłata na konto Urzędu Miasta Częstochowy nr 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000

 

Wysokość opłat prosimy uzgadniać każdorazowo z Wydziałem prowadzącym sprawę.

Opłaty przyjmowane są również w kasie Starostwa Powiatowego tylko w formie płatności kartą (nie dotyczy opłat skarbowych, które mogą być płacone tylko przelewem).