ŚP. TADEUSZ MUSZYŃSKI

26 sierpnia 2020 r. zmarł mjr Tadeusz Muszyński. Kombatant, weteran walki o niepodległość. Urodził się 17 października 1928 r. w Częstochowie. Od 1942 r. harcerz Szarych Szeregów w najmłodszej grupie „Zawiszaków”. Nauczyciel, magister wychowania fizycznego, dyrektor LO im. W Broniewskiego, harcmistrz ZHP czynnie działający w częstochowskim Hufcu ZHP i byłej Chorągwi Częstochowskiej. Działacz kombatancki, prezes Związku Inwalidów Wojennych – okręg Częstochowa, członek Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Zawsze czynny, pełen pomysłów, gotowy do działania dla dobra miasta i kraju. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP, wyróżnieniem „Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie”.

Autor książki „Życie w służbie Bliźnim i Ojczyźnie”, która ukazała się w 2019 r. przy współudziale Powiatu Częstochowskiego.


Zarząd Powiatu Częstochowskiego składa wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym.