Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon nr 32 506 56 40

Informujemy seniorów, że Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił usługę
Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon nr 32 506 56 40

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
Dyżur pełnią: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni interwenci.

Zachęcamy do korzystania  z możliwości rozmów w dowolnych sprawach w tym szczególnie na temat:

-       Uzyskania wsparcia terapeutycznego - w tym trudnym czasie, osamotnienie seniorów, czasami brak wsparcia, czasem bezsilność, dają się we znaki, tej jakże narażonej na niebezpieczeństwo grupie społecznej, dlatego wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa są bardzo ważne,

-       możliwości zgłoszenia  problemu seniora, a interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji).