Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

Czwartkowa Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego w swojej tematyce skupiła się na zagadnieniach dotyczących bieżącej  sytuacji na rynku pracy i formach łagodzenia skutków bezrobocia w powiecie częstochowskim. Sprawę zreferował Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Piotr Urbaniak, który podkreślił, że na dziś sytuacja dotycząca lokalnego rynku pracy jest dobra. Radni pochylili się również nad działalnością PGW Wody Polskie na terenie powiatu częstochowskiego.

Podjęto uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2023 – 2030.

Przyjęte uchwały oraz porządek obrad znajdą Państwo -TUTAJ

Całość nagrania z Sesji znajdą Państwo-  TUTAJ