Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego 31 marca


W trakcie czwartkowej XXXV Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego po przyjęciu porządku obrad, protokołu z poprzedniej Sesji oraz powołaniu komisji, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, w którym głównie odniósł się do omówienia formy zaangażowania w organizowanie pomocy dla uchodźców z terenu Ukrainy. Jak podkreślił Starosta Smela dzisiejsza wydolność systemu pomocowego jest w znaczącym stopniu wynikiem pracy bezpośrednio samych Polaków, polskich samorządów i organizacji pozarządowych. Bez tych czynników wydajność ta w skali kraju byłaby znacznie mniejsza. Starosta poinformował, że rozpoczął osobisty przegląd stworzonej bazy noclegowej na terenie Powiatu Częstochowskiego. Służby Powiatu Częstochowskiego pozostają w kontakcie ze wszystkimi Gminami. W kolejnej części Starosta przedstawił informację dotyczącą pojawienia się ogniska COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej w Blachowni. Starosta poinformował również o analizowaniu możliwości poszerzenia oferty edukacyjnej szkół Powiatu Częstochowskiego o kierunki techniczne dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii. Obecnie dokonywana jest ocena kosztów wdrożenia nowych kierunków oraz potencjalnego zainteresowania przedmiotową tematyką wśród młodzieży.

Następnie Komendant KM Policji w Częstochowie Dariusz Kiedrzyn przedstawił Radzie Powiatu Częstochowskiego raport dotyczący stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Częstochowie za 2021 rok.

Wszystkie uchwały zaplanowane na XXXV Sesje Rady Powiatu Częstochowskiego zostały przyjęte.

Porządek obrad oraz uchwały-kliknij tutaj


Pełne nagranie XXXV Sesji Ray Powiatu Częstochowskiego z 31 marca