Sesja 3 listopada


Po przyjęciu porządku obrad, protokołu z poprzedniej Sesji oraz powołaniu komisji, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, w którym głównie odniósł się do omówienia obecnej sytuacji finansowej samorządu z podkreśleniem nowych wyzwań przed jakim staje Powiat. Zwrócił uwagę na zmniejszone wpływy do budżetu wynikające z przyczyn niezależnych od samorządów, a będące wynikiem decyzji zapadających na szczeblu rządowym. Starosta Smela zapewnił o kontynuowaniu Powiatowej Komunikacji Autobusowej również w przyszłym roku. Kontynuowane są również programy scaleniowe, dzięki którym stale poprawia się struktura obszarowa naszego powiatu z ogromną korzyścią dla mieszkańców. Radni przyjęli wszystkie proponowane porządkiem obrad uchwały podczas XLI Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego. 

Całość przebiegu sesji mogą Państwo obejrzeć klikając TUTAJ

Uchwały oraz szczegółowy porządek znajdziecie Państwo klikając TUTAJ