Samorządowe Spotkanie Noworoczne


W miniony wtorek w Kłobucku odbyło się spotkanie samorządowców Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, którego organizatorami byli Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Starosta Kłobucki Henryk Kiepura oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk. Udział w spotkaniu wziął Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli Gmin naszego Subregionu, wśród obecnych wójtów i burmistrzów znalazł się także Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk.

Organizatorom wydarzenia przyświecał cel stworzenia przestrzeni do dyskusji o przyszłości lokalnego samorządu. Głównymi tematami prowadzonych rozmów były kwestie perspektyw współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz Fundusze Europejskie dla naszego województwa na lata 2021-2027.

Elementem wpływającym na merytoryczność dyskusji była możliwość zadawania pytań Marszałkowi, z czego przybyli samorządowcy korzystali chętnie. Istotną rzeczą jest również integracja samorządowego środowiska Ziemi Częstochowskiej. Perspektywa zarządzania i realizacji zadań tu na dole bezpośrednio jest znacznie inna, niż z punktu widzenia Warszawy. Polską nie da zarządzać się centralnie, każdy samorząd ma swoją specyfikę, swoich mieszkańców i różne oczekiwania, które najlepiej znają obecni wśród mieszkańców i dla mieszkańców pracujący. Nowy rok będzie dla jednostek samorządu terytorialnego niezwykle wymagający przy tworzonych jednocześnie niesprzyjających warunkach.