Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Częstochowskiego w dziedzinie turystyki i wypoczynku w 2022 r.

                                ZARZĄD POWIATU  W  CZĘSTOCHOWIE

                        ul. SOBIESKIEGO  9,  42-200  CZĘSTOCHOWA

 

               INFORMUJE :

 

 

W dniu 02.06.2021 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Częstochowskiego w dziedzinie turystyki i wypoczynku w 2022 r., Komisja Konkursowa zaopiniowała a Zarząd  zaakceptował oferty i przyznał dotację zgodnie z ogłoszonym konkursem w n/w wysokościach:

  

 

1. Klub Sportowy DRAGON w Poniku gm. Janów                                                                                      12 000

2. Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie                    8 000

3. ULKS „OLEŃKA” Kruszyna                                                                                                                      7 000

4. Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona                                                           5 000

5. KS „CORONA” Rudniki,                                                                                                                            3 500  

6. Uczniowski Klub Sportowy „GIMNAZJUM” w Blachowni,                                                                    3 500

7. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Rędziny                                                                                                3 000

8. Uczniowski Klub Sportowy „LOTKA” Olsztyn                                                                                     3 000