Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Częstochowskiego w dziedzinie turystyki i wypoczynku

26 maja rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Częstochowskiego w dziedzinie turystyki i wypoczynku w 2021 r., Komisja Konkursowa zaopiniowała, a Zarząd  zaakceptował oferty i przyznał dotację zgodnie z ogłoszonym konkursem w n/w wysokościach:

  

1. Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie - 10 000 zł

2. Klub Sportowy DRAGON w Poniku gm. Janów - 10 000 zł

3. UKS Akademia Sportu Garnek - 5 000 zł

4. ULKS „OLEŃKA” Kruszyna - 4 000 zł

5. PTTK Zarząd Oddziału Regionalnego Częstochowa - 3 000 zł

6. LKS „DON CAMILLO” Konopiska - 3 000 zł

7. Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona  - 2 000 zł

8. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Rędziny - 2 000 zł

9. ZHP Hufiec Częstochowa -  2 000 zł