Rozstrzygnięto konkursy na szkolenie sportowe i kulturę fizyczną

16 marca 2022 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie szkolenia sportowego w 2022 roku. Dotację otrzymały następujące kluby:  

1. Klub Sportowy DRAGON w Poniku gm. Janów - 18 000 zł

2. Międzyszkolny Klub Sportowy „DWÓJKA” Blachownia - 10 000 zł

3. Ludowy Klub Sportowy „LOTNIK” Kościelec - 3 500 zł 

4. Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Wrzosowa - 3 500 zł


Tego samego dnia rozstrzygnięto również otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w 2022 roku. Zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej w środowisku wiejskim” zrealizują:

- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Częstochowie - 38 000 zł

- Ludowy Klub Sportowy LOTNIK w Kościelcu - 12 000 zł

Natomiast o „Współzawodnictwo sportowe szkół w ramach rozgrywek szkolnego związku sportowego” zadba Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Częstochowie, który otrzymał 40 000 zł. 

Powyższe konkursy zostały przeprowadzone i zaopiniowane przez Komisję Konkursową, a następnie Zarząd Powiatu zaakceptował oferty i przyznał dotację zgodnie z ogłoszonymi konkursami w powyżej wymienionych wysokościach.