Rozstrzygnięto konkurs „Koniecznie przeczytaj!”

Rozstrzygnięto V Powiatowy Konkurs Literacki „Koniecznie przeczytaj!” na recenzję wybranej książki.


Spośród 105 nadesłanych recenzji Jury postanowiło nagrodzić prace konkursowe  w 3 kategoriach wiekowych:

I kategoria wiekowa (7-13 lat)

1. miejsce – Zuzanna Kluźniak

2. miejsce – Maja Kosielak 

3. miejsce – Zuzanna Biel 

Wyróżnienia:  

- Łucja Mochol 

- Barbara Krok 


II kategoria wiekowa (14-18 lat)

1. miejsce –  Maja Szyja

2. miejsce –  Marta Gaudy 

3. miejsce – Piotr Napiórkowski 

Wyróżnienia:  

- Liliana Karolczyk 

- Wiktoria Tomalska 

- Joanna Włoczek 


III kategoria wiekowa (18+)

1. miejsce – Adrian Musiał 

2. miejsce – Dominik Majczak 

3. miejsce – Klaudia Rak 


Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy. Dyplomy i nagrody konkursowe prześlemy laureatom pocztą.