Rozstrzygnięto konkurs

29 kwietnia 2020 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Częstochowskiego w dziedzinie turystyki i wypoczynku w 2020 r., Komisja Konkursowa zaopiniowała, a Zarząd  zaakceptował oferty przedłożone przez ULKS „LOTKA” Olsztyn, KS „DRAGON” Ponik gm. Janów, UKS „Junior” Wrzosowa, CzSRMP, Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona oraz Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Rędziny i przyznała dotację zgodnie z ogłoszonym konkursem w wysokościach:


1. ULKS „LOTKA” Olsztyn 8 000 zł

2.KS DRAGON w Poniku gmina Janów - 10 500 zł

3. UKS „Junior” we Wrzosowie - 3 000 zł

4. Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości 10 500 zł

5. Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona 5 000 zł

6. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Rędziny - 3 000 zł