Rozegrano XIX Jurajskie Marsze na Orientację o Puchar Wójta Gminy Janów i Starosty Częstochowskiego

25 maja przy słonecznej pogodzie w Siedlcu w gminie Janów rozegrano XIX Jurajskie Marsze na Orientację o Puchar Wójta Gminy Janów i Starosty Częstochowskiego.


Zawodnicy ze szkół gminy Janów oraz Częstochowy wystartowali w grupach na trasę 4 km i 5 km w kategorii TD, TM, TO (TD  –  ur. w 2006 r. i młodsi zespoły  do 10 osób + opiekun, TM –  ur. w 2003 - 2005 zespoły  do 10 osób z opiekunem lub bez opiekuna, TO  –  ur. 2002 i starsi zespoły 1 -  2 osobowe) w sumie 96 zawodników. Na starcie z mapy wzorcowej musieli nanieść punkty na mapy otrzymane po przekroczeniu czasu, a potem odszukać je w terenie i prawidłowo zapisać na karcie startowej. Oprócz punktów na starcie były umieszczone fotki ostańcy skalnych, które trzeba było sfotografować i odszukać w terenie oraz zaznaczyć na karcie startowej.
 
Klasyfikacja:
Kategoria TM:
1. SP Piasek 13 pkt
2. SP nr 53 w Częstochowie 10 pkt
3. ZSP Janów 9 pkt
4. SP Lusławice 8 pkt
 
Kategoria TD:
1. SP Lusławice 16 pkt
2. SP 53 w Częstochowie 13 pkt
3. SP Janów 10 pkt
4. SP Lgopczanka 6 pkt
 

Budowniczym trasy i sędzią był Zbigniew Tarnowski oraz Karolina Kocka. Organizatorem imprezy był ZO PTSM w Częstochowie, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu, przy współudziale LGD Partnerstwa Północnej Jury i Starostwa Powiatowego w Częstochowie

Całość imprezy przygotował Henryk Srokosz SSM w Siedlcu. Uczestnicy otrzymali na mecie posiłek, wodę oraz pakiety promocyjne.

Organizatorzy dziękują wszystkim zawodnikom oraz osobom, którzy pomogli przy organizacji 19 Jurajskich Marszy na Orientację a w szczególny sposób dziękują opiekunom grup szkolnych za poświęcony prywatny czas w sobotę i opiekę nad uczniami.