Rowerem przez Jurę

Subregion Północny Województwa Śląskiego przygotowuje się do realizacji zarówno wspólnych, jak i indywidualnych projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. W ramach planowanych do realizacji projektów powstanie w najbliższych latach w subregionie sieć 200 km dróg rowerowych. 

Jednym z niezbędnych elementów procedury poprzedzającej realizację zadania są umowy o partnerstwie w sprawie takich zintegrowanych inwestycji. 

4 kwietnia podpisano umowę partnerstwa dotyczącą projektu „Budowa trasy rowerowej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oznaczonej symbolem 17”, który wpisze się w projekt w skali krajowej.   Trasa nr 17, zwana Wartostradą, przebiegać będzie głownie wzdłuż Warty (a później na południe do granicy ze Słowacją), obejmując województwa: śląskie, łódzkie, wielkopolskie i lubuskie.  Jej przebieg na obszarze naszego subregionu prowadzi – patrząc od północy - przez gminy: Kłomnice, Mstów, Częstochowa, Olsztyn, Żarki i Niegowę.  Długość zaplanowanej trasy rowerowej na obszarze subregionu to 78 km (w tym długość infrastruktury niezbędnej do budowy to 48 km).


5 kwietnia to data zawarcia kolejnych umów partnerskich dotyczących budowy tras rowerowych nr 609 oraz 6. 

Trasa nr 609, ma rangę regionalną (wojewódzką). Obejmuje województwa: śląskie, małopolskie, łódzkie. Jej przebieg na obszarze Subregionu Północnego prowadzi przez gminy: Blachownia, Częstochowa, Kamienica Polska, Kłobuck, Konopiska, Lipie, Myszków, Opatów, Poczesna, Popów, Poraj, Wręczyca Wielka, Żarki.  Długość planowanej trasy rowerowej na obszarze Subregionu: 101 km.

Trasa nr 6 jest trasą łączącą województwo dolnośląskie, opolskie, łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie oraz lubelskie.   Jej przebieg na obszarze Subregionu Północnego prowadzi przez gminy: Blachownia, Częstochowa, Kruszyna, Mykanów, Rędziny.  Długość planowanej trasy rowerowej na obszarze Subregionu: 52 km


Obecnie na bazie powstałych koncepcji przygotowywane są programy funkcjonalno-użytkowe. Wnioski o dofinansowanie związek subregionalny zamierza złożyć  w listopadzie, a w przyszłym roku rozpisywane będą – przez poszczególne miasta i gminy - przetargi wykonawcze. Realizacja inwestycji to lata 2025 i 2026.