Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 do konsultacji społecznych