Raport z nocy z 23 na 24 lutego

Od 23 lutego do godziny 10:30 w poniedziałek w powiecie częstochowskim powstały łącznie 32 zdarzenia. W tym 2 pożary małe (pożar śmieci, pożar sadzy), 1 alarm fałszywy oraz 29 miejscowych zagrożeń. Dwa zdarzenia to wypadki na autostradzie A1, 1 zdarzenie to podtopienie drogi(Wyrazów),a pozostałe 26 interwencji to wyjazdy związane ze zdarzeniami powstałymi w wyniku działania silnego wiatru. Nastąpiły przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie gmin Kłomnice, Poczesna, Lelów. Na chwilę obecną trwa usuwanie skutków awarii w Gminie Poczesna. Sytuacja jest dynamiczna, ilość zdarzeń ciągle rośnie. Prosimy o śledzenie komunikatów pogodowych.