Radni wybrali składy komisji

Podczas II Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego radni głosowali nad składami i prezydiami poszczególnych komisji.


Od 16 maja 2024 r. radni będą pracowali pod przewodnictwem:


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Robert Nowak, Wiceprzewodnicząca Edyta Wierzbińska


Komisja Budżetu

Przewodnicząca Marianna Dziura, Wiceprzewodniczący Ignacy Palutek


Komisja Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

Przewodniczący Bogusław Gawron, Wiceprzewodniczący Robert Knysak


Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przewodniczący Mieczysław Chudzik, Wiceprzewodniczący Adam Markowski


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodnicząca Bożena Lara, Wiceprzewodnicząca Grażyna Knapik


Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa

Przewodniczący Eryk Łęgowik, Wiceprzewodnicząca Elżbieta Łągiewka


Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej

Przewodnicząca Magdalena Brewczyńska-Jeziak, Wiceprzewodniczący Andrzej Goldsztajn