Inwestycje

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1018 S
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1007 S
  • Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowękluczowych elementów sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1053 S
  • Przebudowa jezdni wraz z odwodnieniem i budową chodników drogi powiatowej nr 1059 S
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1025 S
  • Przebudowa uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego