DROGI I MOSTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie administruje siecią dróg powiatowych o długości 574,831 km w ciągach których zlokalizowanych jest 39 szt. mostów i 277 przepustów drogowych.

fragment mapy powiatu