Zadania Powiatowego Zarządu Dróg

Do podstawowego zakresu działania Zarządu Dróg należy realizacja zadań własnych powiatu w szczególności:

powrót