PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W ZWIAZKU Z EPIDEMIĄ COVID – 19 PRZYJMOWANE BĘDĄ WYŁĄCZNIE OSOBY WCZEŚNIEJ UMÓWIONE TELEFONICZNIE:


PRAWNIK I PRACOWNIK SOCJALNY NR TEL. 34 322 92 30


PSYCHOLOG NR TEL. 34 322 92 29


Dyżury psychologa:

Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wtorek miesiąca: godz.: 16:00 - 19:00


Dyżury prawnika:

Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wtorek miesiąca: godz.: 16:00 - 19:00 


Dyżury pracownika socjalnego:

Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wtorek miesiąca: godz.: 16:00 - 19:00


Dyżury odbywają się w pok. nr 4 (prawnik i pracownik socjalny) i pok. nr 7 (psycholog) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9