Przetarg

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach

 

ogłasza przetarg na sprzedaż środka trwałego w postaci samochodu marki Ford Transit nr rej. SCZ LM55, rok produkcji 2008

 

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach Chorzenice,
ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice

 

2. Miejsce i termin składania ofert:

- Oferty należy składać w zamkniętej kopercie pod adresem:

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach, Chorzenice, ul. Parkowa 1, 42-270 Kłomnice z dopiskiem: „Sprzedaż samochodu marki Ford Transit”

-Oferta   musi zawierać:

1) Imię, nazwisko, adres lub nazwę (firmy) i siedzibę Oferenta, telefon, e-mail,

2) Numer PESEL, w przypadku firm numer NIP i REGON,

3) Oferowaną cenę brutto,

4) Kopię przelewu wniesionego wadium,

5) Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1.

- Termin składania ofert ustala się do dnia 05.03 2020   do godziny  12:00

 

3. Przedmiot przetargu:

Samochód ciężarowy, marka: FORD/TRANSIT, model pojazdu: FT 280 2.2 TDCi, rodzaj nadwozia: kombi, pojemność/moc silnika: 2,2 / 110KM, skrzynia biegów: manualna, rok prod: 2008, przebieg: 419 000 km, data pierwszej rejestracji: 25.11.2008, nr rejestracyjny: SCZ LM55, kolor: granatowy, samochód użytkowany jako samochód służbowy.

Szczegółowe informacje o przetargu oraz regulamin można uzyskać w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach, ul. Parkowa 1, drogą mailową: domdziecka@nso.pl oraz telefonicznie pod nr (34) 328 92 28 lub 609 549 933.

 

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Przedmiot przetargu można obejrzeć w siedzibie Sprzedającego w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 15:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 

5. Wymagania dotyczące oferentów i wadium:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które opłacą wadium w wysokości 800,00 zł   najpóźniej w dniu przetargu                                 do godziny 11:30  na rachunek bankowy: Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach
nr rachunku  84 8437 0002 0015 0938 8001 0001 lub gotówką w kasie CAOPO-W w Chorzenicach.

Uczestnikowi przetargu, który złoży najkorzystniejszą ofertę, wadium zalicza się na poczet ceny zakupu, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży przez wygrywającego przetarg spowoduje przepadek wadium na korzyść ogłaszającego przetarg.

 

6. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 8 400,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta 00/100 zł) brutto.

 

7. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Podpisanie umowy kupna-sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po 3 dniach od zakończenia przetargu.

 

8. Inne informacje:

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

Chorzenice, 18.02.2020