Przełożony-Powiatowy Festiwal Żniwny zostaje przełożony!