Przegląd inwestycji drogowych

Zarząd Powiatu Częstochowskiego dokonał objazdu kontrolnego po trwających inwestycjach drogowych.

Każdego dnia korzystamy z dróg, jako kierowcy, pasażerowie czy też piesi. Przeważnie, co naturalne nie zastanawiamy się nad tym, jaką kategorią drogi podróżujemy, kto jest odpowiedzialny za jej stan techniczny. Oczywiście w momencie, kiedy jakiś odcinek drogi jest wstanie dalece odbiegającym od zadowalającego, wyrażamy swoje opinie na temat polskich dziur. Gdy droga jest dobra, i można po niej „płynąć” wtedy nie budzi już to większych emocji. My Mieszkanki i Mieszkańcy Powiatu Częstochowskiego mamy to szczęście, że stan dróg znajdujących się w jurysdykcji Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie jest dobry, a z całą pewnością możemy powiedzieć, że z roku na rok coraz lepszy. Priorytetowo traktowane są kwestie modernizacji i przebudowy infrastruktury drogowej.  Serdecznie zachęcamy do lektury, a wolnym czasie do bliższego zwrócenia uwagi na nasze drogi i osobiste spostrzeżenie pozytywnych zmian. Należy podkreślić także, że za każdym razem planując realizację inwestycji nie tylko drogowych, staramy się o udział środków zewnętrznych w całości wartości zadania. To ważne, aby poszukiwać oszczędności tak, aby w miarę możliwości minimalizować obciążenie budżetu, jednocześnie nie ograniczając ilości rozpoczynanych prac. Co obecnie udaję się z dużym sukcesem.

Plan finansowy Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie na zadania inwestycyjne w 2020 roku wyniósł 39 296 284,00 zł. W 2020 roku PZD zrealizowało 26 zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych (w tym 8 projektów) o łącznej wartości 34.095.324 złotych. 

Nie udało się jedynie wykonać w bieżącym roku odbudowy dróg powiatowych ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tj. powodzi, ponieważ z uwagi na obecnie panującą sytuację epidemiczną środki te z budżetu Państwa zostały wstrzymane. Powiat na ten cel posiadał w budżecie zabezpieczoną kwotę w wysokości 5 139 760,00 zł.

 

Poniżej trasa objazdu Zarządu Powiatu w dniu 09.12.2020 r. :

1.   Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1057 S na odc. Huta Stara A – Poczesna i nr 1056 S na odc. Mazury – Młynek dł. 3,35 km, gmina Poczesna - Fundusz Dróg Samorządowych.

Wartość zadania 7.826.984,00 zł., z czego otrzymane dofinansowanie z budżetu Państwa 4.180.000,- zł.  a z gminy Poczesna 1.823.492,- zł. 

Termin realizacji lata 2019 – 2022.

Wartość wykonanych robót  w 2019 roku – 1.100.028,57 zł.

Wartość planowanych robót do wykonania w 2020 roku – 2.860.494,- zł.

Wartość planowanych robót do wykonania w 2021 roku – 2.511.874,- zł.

Wartość planowanych robót do wykonania w 2022 roku – 1.682.000,- zł.

 

2.    Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu DK-1 – Poczesna – Mazury – Młynek – Wąsosz – DW 908. Etap I – przebudowa DP 1056S w miejscowości Poczesna” - Środki ze środków UE RPO WSL 2014 – 2020 oraz budżetu Państwa  .

Wartość zadania 6.685.449,- zł. z czego otrzymane dofinansowanie z UE 2.684.685,- zł. z budżetu Państwa 1.007.480,- zł., a z gminy Poczesna 1.253.042,- zł.

Termin realizacji lata 2020 – 2021.

Wartość planowanych robót do wykonania w 2020 roku – 3.544.276,- zł.

Wartość planowanych robót do wykonania w 2021 roku – 3.141.173,- zł.

 

3.    Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na DP 1034 S w m. Witkowice (gm. Kłomnice). Wartość zadania 244.005,08 zł., z czego otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RzFIL)  i gminy Kłomnice po 122.002,54 zł.

 

4.  Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza DP 1035 S Wola Mokrzeska - Dąbek na dł. 860 mb (gm. Przyrów). Wartość zadania 460.113,73 zł. Całość dofinansowanie RzFIL.

 

5.    Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza na DP 1083 S odc. Lipie - Nowa Wieś na dł. 1,9 km (gm. D. Zielona). Wartość zadania 954.856,63 zł., z czego otrzymane dofinansowanie RzFIL 754.856,63 zł. a z gminy D. Zielona 200.000,- zł.

 

6.   Budowa Chodnika wraz z odwodnieniem na DP 1083 S i 1084 S w m. Raczkowice na dł. 715 mb (gm. D. Zielona). Wartość zadania 415.479,- zł. Gmina D. Zielona zabezpiecza kostkę brukową a pozostała wartość robót stanowią środki powiatu.

 

7.  Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza na DP 1090 S odc. Teodorów - Aleksandrów na dł. 1300 mb (gm. Koniecpol). Wartość zadania 864.158,33 zł.  z czego otrzymane dofinansowanie RzFIL wynosi 365.274,33 zł, natomiast pozostała wartość w wysokości 498.884,- zł stanowią środki Powiatu.